Speciálně pedagogické centrum

Preventivní opatření v SPC

V souvislosti s epidemiologickou situací v ČR mohou plánovaná vyšetření proběhnout pouze za následujících podmínek:

- klienti přicházejí do SPC pouze po předchozím objednání;

- klient i jeho doprovod má zakrytá ústa a nos rouškou;

- klienta do SPC může doprovázet pouze jeden zákonný zástupce (bez sourozenců);

- zákonní zástupci a rodiče dodržují přesný čas

objednání; dále se řídí pokyny pracovníků SPC;

- všichni respektují přísná hygienická opatření sdělená pracovníky SPC při příchodu;

- osoby se zvýšenou teplotou, jevící známky respiračního onemocnění nebudou do budovy vpuštěny;