Zahájení školního roku 2014/2015

01.09.2014 07:45

Vážení rodiče a milé děti,

doufáme, že jste prožili příjemné léto a nabrali jste síly do nového školního roku.

Přejeme vám poklidný začátek i průběh tohoto roku.

Za SPC Iva Matějková, Lenka Hlaváčková a Marie Skuhrovcová